Beskytt

Beskytt dyra dine mot smitte!

Onsdag 24. juli 2002
Råd om smittebeskyttelse ved besøk i utlandet.
Kristian Hoel

Til fjørfeprodusenter, konsulenter og andre med tilknytning til fjørfebransjen Beskytt dyra dine mot smittsomme fjørfesjukdommer! Smittesituasjonen i verden er uklar. Det er ikke alltid godt å vite om det forekommer smittsomme sjukdommer i de landene det er aktuelt å reise til. På grunn av omfattende transport av dyr og dyreprodukter kan smitte spres til nye områder raskt og uventet. Utbrudd av smittsom sjukdom kan påføre den enkelte og norsk fjørfenæring store kostnader. I dette brevet er det gjort greie for noen punkter som er viktig å tenke på når du som produsent, konsulent eller medarbeider i en fjørfebedrift har vært på reise i utlandet. Forholdsreglene gjelder også for utlendinger som skal arbeide på gårdene som for eksempel jordbærplukkere. Ta forholdsregler mot å dra smitte til Norge! Forsøk å være bevisst når det gjelder hvilke smittestoffer som finnes der du oppholder deg. Unngå å reise til områder der du vet at det foregår utbrudd av alvorlig smittsomme sjukdommer. Den lokale distriktsveterinæren vil kunne gi en oversikt over slike områder. Råd for hjemreisen fra annet land – og de første dagene hjemme Smittestatus i landet som er besøkt Faren for å bli smittebærer avhenger av hvilke kontakter en har hatt. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes, og erfaring viser at det kan ta tid før den blir påvist selv om den er tilstede. Tenk føre var og “legg igjen” så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen! Dette betyr at en skal dusje så nær hjemreise som mulig, rense/vaske skoene og pakke tøy eller sko med usikker smittestatus i plastpose for transport hjem til vasking. Smittekontakter på hjemreisen Dette avhenger av reisemåten. Vurder mulighetene. Ankomst Norge Det kan være offentlige tiltak ved grensa eller på flyplass og kaier. Gjennomfør disse! Ankomst hjemme Unngå tett kontakt med de som er hjemme (dyr, barn, samboer, ektefelle, andre) før en har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko. Det er eksempler på at hunder er smittet ved første møte og at de har “kortsluttet” et hygieneopplegg. Vask/rens medbrakt tøy og sko. La skoene få noen hviledager etter rensing/vasking. Tøy som ikke kan vaskes kan eventuelt henges bort en uke. Vurder eventuell smittefare med andre gjenstander, bil osv. Til husdyrhold Se det som står under “Ankomst hjemme”. Dessuten skal det vanligvis ha gått tre døgn (72 timer) fra ankomst Norge til kontakt med norske husdyr. Sko og tøy brukt i utlandet skal ikke brukes i norske besetninger. Hester og andre hobbydyr skal underlegges tilsvarende rutiner som personer. Smittesluse KSL-kravet om smittesluse er laget for å beskytte dyra dine mot smittsomme sjukdommer. Smitteslusa skal dersom den er utformet og utstyrt riktig, kunne holde smittestoffer utenfor dyrerommet selv i en situasjon der sjukdom forekommer i nærmiljøet. Sørg for at smitteslusa respekteres! Ta kontakt med Statens dyrehelsetilsyn – distriktsveterinæren! Ta gjerne kontakt med distriktsveterinæren i ditt område for å få råd om hvordan du skal forholde deg. Med vennlig hilsen Fagsenteret for fjørfe Kristian Hoel Fag- og forskningssjef

Tilbake til Aktuelt

Fagsenteret for fjørfe, Sandakervn. 104 B, Boks 4377 Nydalen, 0402 Oslo
Tlf. 22 79 87 70 Faks. 22 79 87 71 E-post: fagsenter@fjorfe.org