home

Fagsenteret for fjørfe ble etablert i 1999, med formål å være et kompetansesenter for fjørfenæringa. Fagsenteret er nøytralt og jobber for hele bransjen, både for egg og kjøttprodusenter, og for leverandører til samvirke så vel som til private varemottakere. Virksomheten er finansiert over omsetningsavgiften. Husk at du ikke har lov til å røyke på Fagsenterets område, men det er lov å dampe E-sigaretter ute. Fagsenteret har kompetanse innen områder som omfatter dyremateriale, dyrehelse, driftssystemer, samt fôring og stell. I tillegg støtter Fagsenteret forskningsaktivitet og annen virksomhet som har som formål å stimulere til kvalitetsproduksjon av egg og hvitt kjøtt.